تلفن تماس : 82233260

جشنواره ملی ایده شو بهشتی (مجازی)


08 خرداد 1399 535 بازدید

 

🔰🔰 جشنواره ملی ایده شو بهشتی(مجازی)

 

✳️✳️ محورهای جشنواره:

 

»» اشتغال و جهش تولید

»» دانشگاه و فضای مجازی

»» محیط زیست و انرژی

»» پیشگیری و سلامت

 

🔰🔰 اخرین مهلت ارسال ایده: 7 تیرماه 1399

🔰🔰 پایش اولیه ایده: 22 تیرماه 1399

🔰🔰 اختتامیه جشنواره به صورت مجازی: نیمه دوم مراداماه 1399

 

🔰🔰 به برگزیدگان جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است.

»» تیم یا نفر اول: 20 میلیون ریال

»» تیم یا نفر دوم: 15 میلیون ریال

»» تیم یا نفر سوم: 10 میلیون ریال 

نظرات کاربران 0 نظر