حلزون درونت را پیدا کن


04 دی 1399 199 بازدید

حلزون درونت را پیدا کن!

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است ، هر از گاهی این عروس دریایی حلزون های کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد .اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود! حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند!

 

زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد ، دیگر خبری از عروس دریایی نیست ، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است!

 

بعضی از ما همانند چتر دریایی هستیم که حلزون درونمان ما را آرام آرام از درون می خورد ، حلزون درون ما می تواند : عصبانيت، دلواپسی، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع,حرص و زیاده خواهی باشد.این حلزون هاآرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندان های خود وجود ما را می جوند ، آرامتر از آنچه که فکر می کنیم.

 

حال هنگامی که شاید به خود بیاییم متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است ، کمی بیشتر برای شناخت خود وقت بگذرانیم تا بیشتر خود را بشناسیم.

 

نظرات کاربران 0 نظر