تلفن تماس : 82233260

راههای آموزش پیشگیری-دانشجویان


23 مرداد 1398 900 بازدید

مهمترين ايده هاي توليدي در اتاق فكر

 • استفاده از گروههاي همسان(همانند همیاران سلامت) در دروني سازي هنجار هاي پيشگيري از اعتياد و توانمند سازي افراد در محیط های دانشگاهی بسيار موثر تر خواهد بود
 • تمرکز اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد به سمت خوابگاههای دانشجویی
 • موضوع پیشگیری از اعتیاد فقط نباید مختص به دانشجویان باشد بلکه باید اساتید و کارکنان دانشگاه را نیز دخیل نمود
 • در زمان ثبت نامه باید میز مشاوره در مجاورت میز های ثبت نام باشد تا تمامی دانشجویان علاوه بر آشنایی با مراکز مشاوره بتوانند ازخدمات آن بهره مند شوند.
 • باید راهکارهای متناسب با شان دانشجویان در جهت سوق دادن انها به سمت درمان اعتیادانتخاب گردد
 • ایجاد برنامه های پر نشاط اجتماعی با محوریت اعتیاد در محیط های دانشجویی همانند جشنواره ها و...
 • به منظور ترغیب افراد جهت ارتباط با مراکز مشاوره می بایست یک روز در هفته را به عنوان روز مشاوره انتخاب کرد مثلا چهارشنبه های مشاوره ای تا از این طریق خدمات مراکز مشاوره در بین دانشجویان معرفی گردد
 • قبل از انجام هر برنامه ای باید در سطح دانشگاهها نیاز سنجی های لازم صورت پذیرد
 • باورهای مذهبی می بایست در بین دانشجویان تقویت گردد.
 • به منظور ایجاد اشتغال برای دانشجویان و توانمند سازی آنان باید اموزش های حرفه آموزی و فنی و حرفه ای برای آنان در زمان تحصیل فراهم گردد
 • به منظور بومی سازی اجرای برنامه ها در محیط های دانشگاهی باید اتاق های فکر در دانشگاهها با حضور اساتید و متخصصان تشکیل گردد
نظرات کاربران 0 نظر