تلفن تماس : 82233260

زندگی از نو


31 اردیبهشت 1399 548 بازدید دانلود فایل پیوست

"همیشه با خود فکر می‌کردم چگونه می‌توانم جان چند نفر را نجات بدهم؟ "(رضایت داد)

"لحظه‌ای که برگه رضایت اهدای عضو را مقابلم قرار دادند ، به برخورد اطرافیانم فکر می‌کردم، شاید از قضاوت یا عکس العمل آنها نگران بودم ! اگه رضایت می‌دادم ، حتما به با من برخورد میکنند که چرا زود تصمیم گرفته‌ام؟ کاش بیشتر صبر کرده‌ بودم ،شاید بهوش می‌آمد! یا شاید هم می‌گفتند چطور دلم می‌آید که اجازه دهم بدن عزیزانم را شکافته و اعضای بدنش را تقسیم کنند؟!ترسیدم. من توان رویارویی با این شرایط را ندارم. "(رضایت نداد)

زمانی که هریک از ما ، به بیماری کوچکی مبتلا می‌شویم ، متخصصان می‌توانند با ارائه اطلاعات مناسب، به بهبودی سریع تر و احساس آرامش و خود کنترلی بیشتر در بیماران کمک کنند . متاسفانه ارائه دانش و اطلاعات کافی به بیمارو اطرافیان او ، با وجود افزایش سطح سواد سلامت جامعه، موضوعی است که امروزه از سوی متخصصان ، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

با توجه به اینکه در بیشتر مواقع ، بیمار مرگ مغزی مورد مناسب اهدای عضو می‌باشد ، توضیح کامل در مورد وضع بیمار ،برطرف کردن سوالات و ترسهای احتمالی ، همدلی و حمایت از خانواده ی وی از جمله نیازهایی است که باید مورد توجه متخصصان این حوزه ، قرار گیرد.

مواجهه با مرگ مغزي و درخواست اهداي عضو فرايند پيچيده اي است؛ که پذيرش آن و تصميم گيري درباره آن ، چالش برانگیز و دشوار می‌باشد. ازاين رو، به نظر مي‌رسد حمايت خانواده و توجه به دغدغه‌های ذهني آن‌ها هنگام درخواست اهداي عضو ، الزامي می‌باشد.

فایل پیوست حتماً مطالعه شود

مطالعه ی زیر پیرو فایل پیوست می‌باشد.

مضامین مختلفی مانند تردید ، بیم و امید که در جدول پیوست شده ذکر شده است، ممکن است در تصمیم‌گیری افراد نقش مهمی را ایفا کرده و عدم رضایت آن‌ها را در پی داشته باشد. به‌گونه‌ای که تصمیم ‌ نهایی آنها ، موجب تغییر سرنوشت ۸ نفر دیگر نیز می‌شود. لذا ارائه اطلاعات ، آگاه کردن خانواده و همراهی و همدلی با آنها در این زمینه ، می‌تواند یاریگر آن‌ها دراین امر باشد.

شایان ذکر است ، در مطالعه ای دیگر ،میزان رضایت برای اهدای عضو در اروپا از 50٪ تا 80٪ است. این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ، از خانواده های بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جراحی SICU ، بین اول مارس 2014 و 30 سپتامبر 2016 صورت گرفته‌است. 

این بررسی در سه مرحله انجام شد. ابتدا پاسخ اولیه به پرسشنامه قبل از آموزش مرحله ای انجام شد. در مرحله بعد ، اطلاعات مربوط به جنبه پزشكي و پیش‌آگهی مرگ مغزي را به شركت كنندگان ارائه کردند و پس از آن نیز شرکت‌كنندگان به همان پرسشنامه پاسخ دادند.این آموزش تنها 5 دقیقه به طول انجامید. در مرحله بعد ، یک کلیپ ویدئویی برای ارتقاء اهدای عضو به شرکت کنندگان نشان داده شد که پس از آن ، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. این کلیپ ویدئویی با داستان زن جوانی آغاز شد که پس از مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا کرده بود و با روایاتی در مورد ارزش اهدای عضو به پایان رسید. در پایان نیز آموزش مرحله ای به طور کلی در مطالعه بالا مؤثر بوده و تأثیر محدودی در تغییر تمایل به اهدای عضو اعضای خانواده داشت. 

 

 منابع:

1 منظری ،زهرا سادات،. محمدی،عیسی.، و حیدری، عباس،.)۱۳۹۳)، چالش های مواجهه با اهدای عضو در خانواده ی بیماران مرگ مغزی..نشریه پایش 

 

Effects of phased education on attitudes toward organ donation and willingness to donate after brain death in an Asian country. Asian Journal of Surgery

Volume 42, Issue 1, January 2019, Pages 256-266

lUi JunParkaSang YoubHanbKum HyunHanbSe WonOhbHye-YeonJangcHyoung TaeKimaYoung-NamRoha

 

تنظیم و گردآوری :

مهلا فرخزاد

نظرات کاربران 0 نظر