تلفن تماس : 82233260

سر ریز کمیسیون‌های مهم در کمیسیون اجتماعی و شورا؟


11 خرداد 1399 380 بازدید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین ، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت : يکي از انتظاراتي که از مجلس در حوزه سياست قانونگذاري و نظارت مي‌رود اين است که ، به همه‌ی ابعاد و بخش‌ها توجه کنند. به همين دليل انتظار اين است که کميسيون‌هاي مجلس وزن يکساني داشته باشند. حالا اگر نگوييم يکسانِ يکسان ولي خيلي تفاوت معناداري نباشد ، اما واقعيت اين است که در تمام طول اين سال‌ها ما از داشتن يک کميسيون اجتماعي کارآمد و قوي محروم هستيم. دليل اين است که هر دوره‌اي از مجلس که قرار است عضوگيري کنند گرايش عموم نمايندگان به کميسون‌هاي امنيت، بودجه، صنايع، انرژي و اقتصاد است. هرچند عموما کساني به کميسيون بهداشت گرايش دارند که تخصص اين رشته را داشته باشند ولي کميسيون اجتماعي و کميسيون شوراها آخرِآخرپرمي‌شوند. يعني کساني که نتوانستند جاي ديگر عضو شوند در کميسيون‌هاي اجتماعي و شوراها عضو مي‌شوند. به ياد دارم بعضي از دوره‌ها، به‌زور اين کميسيون‌ها را به حد نصاب مي‌رساندند و الان هم انتظار ما اين است که معدود نمايندگان قوي به اين کميسيون اجتماعي اضافه شوند، چراکه حتي اگر بخواهيم روي اقتصاد و فرهنگ هم کار بکنيم ، بدون توجه به حوزه و مولفه‌هاي اجتماعي نه در اقتصاد و نه در فرهنگ موفق نخواهيم بود. ضمن اينکه هر دو موضوع ، ازاهميت خاصی برخوردار هستند. لذا انتظاري که من ، به عنوان يک عضو کوچک حوزه اجتماعي ، دارم و تقريبا در تمام طول اين سال‌ها ، به نوعي با کميسيون اجتماعي ارتباط دارم و حتي در دوره قبل گروه مشاوران هم بودم؛ واقعيت اين است که ما افراد قوي در کميسيون اجتماعي نداشتيم و با توجه به اينکه امروز هيچکس نمي‌تواند منکر اهميت حوزه اجتماعي باشد ؛ با توجه به وضعيتي که ما در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي داريم ؛ ضعفي که در نظام تامين اجتماعي و کارکرد ساختارهاي اجتماعي در کشور داريم، لذا انتظاري معقول و کارشناسي است که بخشي از اين ناکارآمدي حوزه اجتماعي دقيقا به همين ضعيف بودن کميسيون‌هاي اجتماعي در ادوار مختلف برمي‌گردد. ضمن احترامي که به همه نمايندگاني که در اين دوره‌ها عضو کميسيون اجتماعي بودند، دارم ولي تجربه 25 ساله من با تعامل با آنها نشان مي‌دهد که کميسيون اجتماعي مختص کساني است که عموما جاي دگيري پيدا نکردند يا تخصصي ندارند. اگر قرار باشد فقط کميسيون پر شود، نمي‌شود انتظار داشت که در دو حوزه سياست‌گذاري و نظارت، کارکردي که از مجلس انتظار مي‌رود و اقتضاي شرايط امروزی را برآورده کند. اميدوارم نمايندگان از بابت اين يادداشت ناراحت نشوند. به عنوان کسي که حداقل بيشتر از خيلي ازاين افراد ، خاک حوزه اجتماعي را خوردم ، شاهد بسیاری از کميسيون‌هایي بودم که افراد قوي ، چگونه توانستند در آن حوزه بهتر عمل کنند، نسبت به کميسيون‌هايي که افراد ضعيف دارند و نمي‌توانند مدافعان خوبي باشند. حتي خيلي از مواقع افرادي که عضو کميسيون اجتماعي بودند، عضو کميسيون بودند ولي تمام نگاهشان به ساير کميسيون‌ها بود و موضوعاتي که پيگيري مي‌کردند ، بعضاً ، به کميسيون‌هاي ديگر مربوط مي‌شد. به نظر مي‌رسد اين انتظار بعد از 11 دوره معقول و کارشناسي است و اميدواريم يک کميسيون اجتماعي قوي، کاردان و با دانش در مجلس يازدهم داشته باشيم. انجمن مددکاران اجتماعي ايران هم مثل همه دوره‌ها که يار نمايندگان بود اين دوره هم آمادگي خود را اعلام مي‌کند.

نظرات کاربران 0 نظر