یادداشت : روز دانشجو


16 آذر 1399 219 بازدید

شعر طنز حافظ دانشجو

 

نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس

دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس

گفتم که از کجایی در اولین دیدارم

گفتا که از پشت کوه برای کنکور می ایم

گفتم که در پشت کوه به صنعت در چه کوشند

گفتا نکته میخرند به جاش تست میفروشند

گفتم که تست فروشی حافظ جزو ادب نیست

گفتا از درس خوانان ای یار این عجب نیست

گفتم که ایا از دل عاشق شدی به کنکور

گفتا از دل چه گویی بگو تو از درد زور

گفتم که عشق کنکور بگو بر تو چه سان است

گفتا که عشق کنکور بر جان من زیان است

گفتم گر کنکور کند مغز تو ریش ریش

گفتا که مغزم بوده اینگونه از سال پیش

گفتم که تازگی‌هاچه می‌بینی تو در خواب

گفتا که آورده‌ام در خواب رتبه‌ای ناب

 

شاعر : س.ت

 

 

نظرات کاربران 0 نظر